Modern çağ tiyatro anlayışına evrensel anlamda yeni oyunculuk anlayışı ile sahneleme tekniği getirecek olan bu kitap dördüncü kuram niteliğindedir. Günümüze kadar kurumsallaşarak ulaşmış üç oyunculuk ve sahneleme tekniği anlayışı vardır;

■ Antik Yunan Oyunculuğu
Stanislavski Yöntemi
Epik Tiyatro

Bu üç kuramı kibarca ve kısmen ret eden “Bilimsel Tiyatro” anlayışı dördüncü bir kuram niteliğindedir.